Leiter 1. Hälfte

Das sind die Leiter der 1. Hälfte im Jahr 2018:

Linda A., Jan. B., Lotta B., Sebastian F., Natalie G., Melanie K., Daniela K., Isabel K., Hannah L., Teresa L., Carolin P., Elisabeth S., Mareike S., Natascha S., Nadja S., Kimberley T., Daniel T., Saskia W., Anna-Lena V.

Leave A Reply